Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Iwona Krzyżanowska

2021/04/15, 09:03:51
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Podstawy programowania 1M 2   laboratorium  
11.oo
12.oo 1M 2   laboratorium
Środa 10.oo 1M 1
11.oo   laboratorium
12.oo 1M 1
13.oo 1M   wykład
Czwartek 12.oo Oprogramowanie matematyczne 1E 2 laboratorium
13.oo  
14.oo 1E 1 laboratorium
15.oo  
Ostatnia aktualizacja 19 marca 2021 o 15.37.