Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: mgr Adam Kostulak

2018/01/19, 08:28:35
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 16:oo Wstęp do programowania 1I 2 29 ćwiczenia  
17:oo
Wtorek 16:oo Sieci komputerowe 3I TE 2 29 laboratorium
17:oo
Środa 9:oo 3I TE 3 39 laboratorium
10:oo
Środa 11:oo Projekt zespołowy 4I 4 39 laboratorium
12:oo
Środa 13:oo 4I 4 39 laboratorium
14:oo Wstęp do programowania 1I 5 ćwiczenia
Środa 15:oo 39
Czwartek 8:oo Sieci komputerowe 3I TE 1 laboratorium
9:oo 39