Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adam Kostulak

2021/01/28, 00:56:23
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 11.oo Sieci komputerowe 3I   wykład  
12.oo
13.oo 3I AP 2   laboratorium
14.oo
15.oo Seminarium   link do zajęć seminarium
16.oo
Wtorek 11.oo Sieci komputerowe 1P   wykład
12.oo
13.oo 1P 3   laboratorium
14.oo
Czwartek 14.oo Sem Zak   3.14 semz
15.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.