Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adam Kostulak

2021/12/03, 08:45:42
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12.oo Sieci komputerowe 3I 1   laboratorium  
13.oo
14.oo 3I 2   laboratorium
15.oo
Wtorek 10.oo 3I 3   laboratorium
11.oo
12.oo 1P   wykład
13.oo
Środa 10.oo 3I   wykład
11.oo
Piątek 12.oo 1P 2 3.13 laboratorium
13.oo
14.oo 1P 1 3.13 laboratorium 14.00-15.30
15.oo
Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2021 o 7.56.