Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adam Kostulak

2022/05/19, 02:25:14
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 12.00-14.00 Bazy danych 1I 2   laboratorium  
Czwartek 14.00-16.00 Sem Zak   3.14 semz
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.