Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Piotr Karwasz

2021/05/17, 19:09:26
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 14.oo Wnioskowanie statystyczne 2E   wykład  
15.oo
Środa 16.oo Ekonometria     laboratorium
17.oo
Ostatnia aktualizacja 7 maja 2021 o 10.57.