Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Piotr Karwasz

2018/02/20, 22:42:33
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 8:oo Praktyka nauczania informatyki w szkołach 3M NA   prak  
9:oo
10:oo 3M NA   prak
11:oo
12:oo 3M NA   prak
Środa 16:oo Statystyka 2E 116 ćwiczenia zajęcia co dwa tygodnie
17:oo
Czwartek 16:oo 2E 1/2E 2 51 laboratorium grupy na zmianę co dwa tygodnie
17:oo