Plan zajęć

Logo MFI

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adrian Karpowicz

dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 12.00-14.00 Seminarium magisterskie   A302 seminarium  
14.30-16.00 Technologia informacyjna 2M N A005 laboratorium
16.00-18.00 1M 1 laboratorium
Piątek 9.00-13.00 Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej I 4M N   praktyka
Prezentacja planu przygotowana przez MB+KSi ©2008-2024
Aktualizacja danych: 4 marca 2024 o 9.11