Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adrian Karpowicz

2018/02/20, 22:48:27
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Sem Zak   122 semz  
11:oo
Środa 9:oo Praktyka nauczania matematyki w szkołach 2M NA   prak
10:oo
11:oo 2M NA   prak
12:oo
15:oo Sem Zak   122 semz
16:oo
Czwartek 14:oo Dydaktyka informatyki 3M NA 25 laboratorium
15:oo
Piątek 8:oo Praktyka nauczania matematyki I - III etap edukacyjny 4M N   prak
9:oo
10:oo 4M N   prak
11:oo
12:oo Dydaktyka informatyki 3M NA 109 laboratorium
13:oo