Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Adrian Karpowicz

2020/02/17, 22:33:38
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Środa 10.oo Wybrane zastosowania równań różniczkowych   116 ćwiczenia
11.oo
12.oo Dydaktyka informatyki 3M NA 110 laboratorium
13.oo
15.oo Sem Zak   122 semz
16.oo
Czwartek 8.oo Dydaktyka informatyki 3M NA 110 laboratorium
9.oo
Piątek 8.oo Praktyka nauczania matematyki I - III etap edukacyjny 4M N    
9.oo
10.oo 4M N    
11.oo
12.oo 4M N    
13.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.