Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Jan Jastrzębski

2017/11/22, 09:56:40
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Analiza matematyczna 2M 2 328 ćwiczenia  
9:oo
Poniedziałek 10:oo 1M 1 328 ćwiczenia
11:oo
Poniedziałek 14:oo 1M 2 328 ćwiczenia
15:oo
Środa 12:oo 2M 1 310 ćwiczenia
13:oo
Środa 14:oo 1M 1 310 ćwiczenia
15:oo
Środa 16:oo Matematyka elementarna 1M 1 310 ćwiczenia
17:oo
Czwartek 14:oo Analiza matematyczna 2M 2 310 ćwiczenia
15:oo
Czwartek 16:oo 2M 1 310 ćwiczenia
17:oo
Piątek 10:oo 1M 2 328 ćwiczenia
11:oo
Piątek 14:oo Matematyka elementarna 1M 2 328 ćwiczenia
15:oo