Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Danuta Jaruszewska-Walczak

2020/02/17, 22:31:33
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8.oo Wybrane zastosowania równań różniczkowych   209 wykład 8.30-10.00
9.oo
10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Wtorek 8.oo Algorytmy numeryczne   2 wykład fakultet dostępny tylko dla I roku
9.oo
10.oo   110 laboratorium
11.oo
Środa 15.oo Sem Zak   122 semz  
16.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.