Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Danuta Jaruszewska-Walczak

2018/01/17, 11:33:19
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Sem Zak   122 semz  
11:oo
Wtorek 10:oo Równania różniczkowe 3M 1 311 ćwiczenia
11:oo
Wtorek 12:oo 3E 311 ćwiczenia
13:oo
Środa 15:oo Sem Zak   122 semz
16:oo
Czwartek 12:oo Seminarium licencjackie   201 seminarium
13:oo 101