Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Michał Jabłonowski

2020/02/17, 22:45:36
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 10.oo Seminarium licencjackie   311 seminarium  
11.oo
12.oo Sem Zak   309 semz
13.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.