Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Michał Jabłonowski

2018/02/20, 22:48:21
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 12:oo Sem Zak   309 semz  
13:oo
16:oo Analiza matematyczna 2I 1 310 ćwiczenia
17:oo