Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz

2021/01/28, 00:58:53
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 11.oo Inteligencja obliczeniowa 4I   wykład  
12.oo
Czwartek 8.oo Komputerowe przetwarzanie tekstów     wykład
9.oo laboratorium
12.oo Sem Zak   3.14 semz
13.oo
15.oo Seminarium     seminarium 15.30-17.00
16.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.