Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz

2018/01/20, 02:15:33
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 10:oo Obliczalność i złożoność 5I 209 wykład  
11:oo
Środa 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
Czwartek 8:oo Inteligencja obliczeniowa 4I 2 wykład
9:oo
Czwartek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo