Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Marek Hałenda

2017/11/17, 21:56:59
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 12:oo Sem Zak   309 semz  
13:oo
Czwartek 12:oo Algebra liniowa z geometrią 1M 1 209 ćwiczenia
13:oo
Czwartek 14:oo 1M 1 209 ćwiczenia
15:oo 1M 2
Czwartek 16:oo 209 ćwiczenia
17:oo 1M 2