Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr inż. Jacek Gulgowski

2017/11/17, 21:47:13
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8:oo Analiza matematyczna 1E 2 209 ćwiczenia  
9:oo
Czwartek 8:oo 1E 2 209 ćwiczenia
9:oo