Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Magdalena Godlewska

2018/01/19, 16:41:40
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 10:oo Wstęp do programowania 1I 6 310 ćwiczenia  
11:oo
Wtorek 12:oo 1I 4 310 ćwiczenia
13:oo
Czwartek 12:oo Sem Zak   122 semz
13:oo
Piątek 12:oo Wstęp do programowania 1I 7 52 ćwiczenia
13:oo