Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Hanna Furmańczyk

2022/05/19, 01:43:18
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.00-12.00 Automaty - języki i złożoność obliczeniowa 2I 2 367 ćwiczenia  
Wtorek 12.15-13.45 Seminarium licencjackie 3I 1   laboratorium
Czwartek 14.00-16.00 Sem Zak   3.14 semz
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.