Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Hanna Furmańczyk

2018/01/20, 02:18:24
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12:oo Algorytmiczna teoria grafów   137 laboratorium  
13:oo 2 wykład
Poniedziałek 14:oo  
15:oo 25 laboratorium
Poniedziałek 16:oo  
Środa 8:oo Seminarium 51 seminarium
9:oo  
Środa 11:oo Projekt zespołowy 3I TE 3 51 laboratorium 11:00-13:15
12:oo
Środa 13:oo 3I TE 3 51 laboratorium
Czwartek 14:oo Sem Zak   122 semz  
15:oo