Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Hanna Furmańczyk

2018/01/20, 02:16:45
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo    
Seminarium
seminarium


sala 51
   
9:oo
10:oo  
11:oo
Projekt zespołowy
laboratorium

3I TE 3
patrz uwagi 1)
sala 51
12:oo
Algorytmiczna teoria grafów
laboratorium


sala 137
13:oo
Algorytmiczna teoria grafów
wykład


sala 2
14:oo  
Sem Zak
semz


sala 122
15:oo
Algorytmiczna teoria grafów
laboratorium


sala 25
16:oo  
17:oo  
18:oo
19:oo
Uwaga
1) - 11:00-13:15