Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Marta Frankowska

2018/01/24, 00:59:19
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 10:oo Wstęp do matematyki 1M 3 311 ćwiczenia  
11:oo
Środa 12:oo Statystyka opisowa 1E 3 25 laboratorium
13:oo
Środa 14:oo 1E 2 25 laboratorium
15:oo
Czwartek 12:oo 1E 1 25 laboratorium
13:oo
Czwartek 14:oo 1E 1 wykład
16:oo Rachunek prawdopodobieństwa 2E 116 ćwiczenia
Czwartek 17:oo
18:oo 2E 116 ćwiczenia