Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Marta Frankowska

2021/11/28, 04:00:35
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 10.oo Statystyka opisowa 1E 2 51 laboratorium  
11.oo
12.oo 1E 1 51 laboratorium
13.oo
14.oo Metody i modele bayesowskie   51 laboratorium
15.oo
18.oo     wykład
19.oo
Piątek 8.oo Przygotowanie do projektu zespołowego 4E 2     8.30-12.00
9.oo
10.oo 4E 2    
11.oo
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021 o 11.59.