Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Rafał Filipów

2020/02/17, 22:31:58
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Piątek 8.oo Seminarium licencjackie   309 seminarium
9.oo
10.oo Statystyka I 2M 116 wykład
11.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.