Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Maciej Dziemiańczuk

2021/01/28, 00:53:37
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 15.oo Programowanie grafiki 3D w OpenGL     wykład  
16.oo
17.oo     laboratorium
18.oo
Środa 12.oo Sem Zak   3.14 semz
13.oo
15.oo Matematyka dla informatyków 5I   wykład
16.oo
17.oo 5I   ćwiczenia
18.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.