Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido

2021/01/27, 23:59:35
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 8.oo Algorytmy kombinatoryczne     wykład  
9.oo
14.oo Sem Zak   3.14 semz
15.oo
17.oo Algorytmy kombinatoryczne     laboratorium
18.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.