Plan zajęć

MB+KSi 2008-22

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido

2022/05/19, 02:11:44
dzień
tygodnia
godziny przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 8.00-10.00 Serwery baz danych     wykład  
10.00-12.00 laboratorium gr. 1
12.00-14.00     gr. 2
14.00-16.00 Inteligencja obliczeniowa 2P 1.14 wykład  
16.00-18.00    
Czwartek 12.00-14.00 Seminarium magisterskie seminarium
14.00-16.00 Sem Zak   3.14 semz
Piątek 12.00-14.00 Serwery baz danych   laboratorium
Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2022 o 8.13.