Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido

2018/04/25, 18:25:47
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Czwartek 8:oo Serwery baz danych 3I AP+3I IO 2 wykład  
9:oo
14:oo Sem Zak   122 semz
15:oo
Piątek 12:oo Serwery baz danych 3I AP+3I IO 25 laboratorium
13:oo
Ostatnia aktualizacja: 23 kwiecień 2018 o 13:41