Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido

2021/12/03, 07:44:03
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Piątek 12.oo Seminarium magisterskie     seminarium  
13.oo
Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2021 o 7.56.