Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Janusz Dybizbański

2018/01/20, 02:15:17
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Środa 12:oo Sem Zak   122 semz  
13:oo
Środa 16:oo Seminarium   327 seminarium
17:oo
Czwartek 12:oo Wstęp do programowania 1I 3 wykład
13:oo
Piątek 12:oo 1I 1 328 ćwiczenia
13:oo
Piątek 14:oo 1I 3 29 laboratorium
15:oo