Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Janusz Dybizbański

2021/01/28, 00:26:41
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 11.oo Seminarium     seminarium  
12.oo
13.oo Wstęp do programowania 1I 2   laboratorium
14.oo
15.oo 1I 2   laboratorium
Środa 12.oo Sem Zak   3.14 semz
13.oo
Piątek 11.oo Wstęp do programowania 1I   wykład
12.oo
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.