Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Agnieszka Demby

2018/05/20, 15:38:35
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 8:oo Rozwijanie uzdolnień mat. 4M N 116 wykład  
9:oo
10:oo Naucz.mat. uczniów ze specyfi.potrz. 4M N 116 wykład
11:oo
Czwartek 8:oo Podstawy dydaktyki 2M NA 116 ćwiczenia
9:oo
12:oo Dydaktyka matematyki 2M NA 116 ćwiczenia
13:oo
Piątek 8:oo Praktyka nauczania matematyki I - III etap edukacyjny 4M N   prak
9:oo
10:oo 4M N   prak
11:oo
Ostatnia aktualizacja: 11 maj 2018 o 10:56