Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Agnieszka Demby

2019/11/13, 21:37:20
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 8.oo Funkcje elementarne 5M N 328 wykład  
9.oo
10.oo 5M N 328 ćwiczenia
11.oo
Wtorek 8.oo Dydaktyka matematyki 5M N 328 wykład
9.oo
10.oo 5M N 328 ćwiczenia
11.oo
Środa 8.oo Praktyka nauczania matematyki I-IV et. edu. 5M N   prak
9.oo
10.oo 5M N   prak
11.oo
12.oo 5M N   prak
Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2019 o 11.11.