Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Agnieszka Demby

2017/11/22, 09:50:43
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 8:oo Funkcje elementarne 5M N 327 wykład  
9:oo
Wtorek 10:oo 5M N 327 ćwiczenia
11:oo
Środa 8:oo Praktyka nauczania matematyki I-IV et. edu. 5M N   prak
9:oo
Środa 10:oo 5M N   prak
11:oo
Piątek 8:oo Dydaktyka matematyki 5M N 327 wykład
9:oo
Piątek 10:oo 5M N 327 ćwiczenia
11:oo