Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Joanna Czarnowska

2018/01/24, 01:00:16
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Wtorek 14:oo Matematyka finansowa   227 wykład  
15:oo
Wtorek 16:oo   227 ćwiczenia
17:oo
Środa 10:oo Matematyka ubezpieczeń na życie 4M F 116 wykład
11:oo
Środa 12:oo 4M F 116 ćwiczenia
13:oo