Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

2021/01/27, 23:51:31
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo          
9.oo
10.oo
11.oo
12.oo
13.oo
Dydaktyka matematyki
wykład

5M N
patrz uwagi 1)13:00-14:30

14.oo
15.oo
Geometria elementarna
wykład

5M N
patrz uwagi 2)14:45-16:15

Sem Zak
semz


16.oo  
17.oo  
18.oo
Dydaktyka matematyki
ćwiczenia

5M N
patrz uwagi 3)18:00-19:30

Uwaga
1) - 13:00-14:30
2) - 14:45-16:15
3) - 18:00-19:30
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.