Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

2018/01/24, 00:59:34
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Piątek 12:oo Geometria elementarna 5M N 227 wykład  
13:oo
Piątek 14:oo 5M N 227 ćwiczenia
15:oo