Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr Tomasz Borzyszkowski

2018/01/21, 21:35:18
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Piątek 8:oo Technologie .NET   110 laboratorium  
9:oo
Piątek 10:oo   39 laboratorium
11:oo
Piątek 12:oo   39 laboratorium
13:oo
Piątek 14:oo Programowanie obiektowe 2I 2 wykład
15:oo
Piątek 16:oo Technologie .NET   2 wykład
17:oo