Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2020

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Antoni Augustynowicz

2020/02/17, 23:55:30
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10.oo Sem Zak   122 semz  
11.oo
Wtorek 10.oo Analiza matematyczna 1M 227 wykład
11.oo
Środa 10.oo Sem Zak   122 semz
11.oo
12.oo Analiza matematyczna 1M 227 wykład
13.oo
Ostatnia aktualizacja 17 lutego 2020 o 13.02.