Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Antoni Augustynowicz

2018/01/24, 00:56:37
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 10:oo Sem Zak   122 semz  
11:oo
Poniedziałek 12:oo Analiza matematyczna 1M 1 wykład
13:oo
Wtorek 8:oo Seminarium magisterskie   310 seminarium
9:oo
Wtorek 12:oo Analiza matematyczna 2M+2E 1 wykład
13:oo
Środa 10:oo 2M+2E 1 wykład
11:oo
Środa 12:oo 1M 1 wykład
13:oo
Środa 15:oo Sem Zak   122 semz
16:oo