Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

Plan zajęć dla nauczyciela: dr hab. prof. UG Paweł Żyliński

2018/01/23, 13:00:24
dzień
tygodnia
godzina przedmiot grupa sala rodzaj
zajęć
uwagi
Poniedziałek 12:oo Matematyka dyskretna 1I 5 210 ćwiczenia  
13:oo
Poniedziałek 14:oo 1I 6 210 ćwiczenia
15:oo
Poniedziałek 16:oo Seminarium   210 seminarium
17:oo
Czwartek 14:oo Sem Zak   122 semz
15:oo