Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

matematyka 2 st.: II rok

2021/01/28, 01:01:52
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo  
Funkcje elementarne
wykład
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
patrz uwagi 1)8:00-9:30

Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej

dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
 
Podstawy mikroprzedsiębiorczość
wykład
dr Ewa Ignaciuk


9.oo
Funkcje elementarne
ćwiczenia
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
patrz uwagi 2)9:30-11:00

Analiza na rozmaitościach I
wykład
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. teoretyczna
link do zajęć
Podstawy mikroprzedsiębiorczość
ćwiczenia
dr Ewa Ignaciuk


10.oo
Teoria opcji
wykład
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa
patrz uwagi 3)9:45-11:15

link do zajęć
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej

dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
Omówienie praktyki zawodowej-część psychologiczna
ćwiczenia
mgr Piotr Dąbrowski

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 4) 10.30-11.30 zajęcia od 8 X do 5 XI

Ocenianie - diagnostyka edukacyjna i ewaluacja oświatowa w pracy dydaktycznej nauczyciela
wykład
dr Michał Daszkiewicz

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 5) 9.45-11.15 zajęcia od 3 XII

 
11.oo
Analiza na rozmaitościach I
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Andreas Zastrow

sp. teoretyczna
link do zajęć
Teoria opcji
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa
patrz uwagi 6)11:30-13:00

link do zajęć
Praktyka nauczania matematyki 1 w szkole ponadpodstawowej

dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
Omówienie praktyki zawodowej-część psychologiczna
ćwiczenia
mgr Piotr Dąbrowski

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 4) 10.30-11.30 zajęcia od 8 X do 5 XI

12.oo
Teoria opcji
ćwiczenia
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa
patrz uwagi 6)11:30-13:00

link do zajęć
Omówienie praktyki zawodowej-część pedagogiczna
ćwiczenia
dr Rita Suska-Wróbel

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 7) 11.45-13.15 zajęcia od 3 XII do 14 I

Emisja głosu
ćwiczenia
dr Maria Faściszewska

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 8) 11.45-13.15 zajęcia do 26 XI

13.oo
Dydaktyka matematyki
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

sp. nauczycielska
patrz uwagi 9)13:00-14:30

   
Podstawy dydaktyki
wykład
dr Piotr Zamojski

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 10)13.30-15.00

Omówienie praktyki zawodowej-część pedagogiczna
ćwiczenia
dr Rita Suska-Wróbel

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 7) 11.45-13.15 zajęcia od 3 XII do 14 I

14.oo
Podstawy dydaktyki
wykład
dr Piotr Zamojski

matematyka: II rok sp. nauczycielska+ sp. nauczycielska
patrz uwagi 10)13.30-15.00

15.oo
Geometria elementarna
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

sp. nauczycielska
patrz uwagi 11)14:45-16:15

Teoria optymalizacji I
wykład
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

sp. finansowa
link do zajęć
 
16.oo  
17.oo
Geometria elementarna
ćwiczenia
dr Elżbieta Mrożek

sp. nauczycielska
Teoria optymalizacji I
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

sp. finansowa
link do zajęć
18.oo
Dydaktyka matematyki
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

sp. nauczycielska
patrz uwagi 12)18:00-19:30

Uwaga
Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie (Terminy seminariów zostaną ustalone przez prowadzących).
1) - 8:00-9:30
2) - 9:30-11:00
3) - 9:45-11:15
4) - 10.30-11.30 zajęcia od 8 X do 5 XI
5) - 9.45-11.15 zajęcia od 3 XII
6) - 11:30-13:00
7) - 11.45-13.15 zajęcia od 3 XII do 14 I
8) - 11.45-13.15 zajęcia do 26 XI
9) - 13:00-14:30
10) - 13.30-15.00
11) - 14:45-16:15
12) - 18:00-19:30
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.