Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2019

matematyka 2 st.: II rok

2019/01/23, 19:53:01
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo  
Funkcje elementarne
wykład
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
sala 210
Teoria optymalizacji
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul

sp. finansowa
sala 122
Praktyka nauczania matematyki I-IV et. edu.
prak
dr Agnieszka Demby+dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
Funkcje elementarne
ćwiczenia
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
sala 209
 
9:oo
10:oo
Geometria elementarna
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

sp. nauczycielska
sala 209
Praktyka nauczania matematyki I-IV et. edu.
prak
dr Agnieszka Demby+dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
 
11:oo
Podstawy mikroprzedsiębiorczość
wykład
dr Ewa Ignaciuk

+informatyka 2 st.: II rok
sala 3
12:oo
Dydaktyka matematyki
wykład
dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
sala 1
Geometria elementarna
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński

sp. nauczycielska
sala 209
Teoria optymalizacji
wykład
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa
patrz uwagi 1)12:30-14:00

sala 227
Praktyka nauczania matematyki I-IV et. edu.
prak
dr Agnieszka Demby+dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
Podstawy mikroprzedsiębiorczość
ćwiczenia
dr Ewa Ignaciuk


sala 3
Analiza na rozmaitościach
wykład
dr Poj Lertchoosakul

sp. teoretyczna
sala 328
13:oo
Teoria optymalizacji
wykład
dr Monika Wrzosek

sp. finansowa
patrz uwagi 1)12:30-14:00

sala 227
 
14:oo    
Dydaktyka matematyki
ćwiczenia
dr Piotr Zarzycki

sp. nauczycielska
sala 210
Analiza na rozmaitościach
ćwiczenia
dr Poj Lertchoosakul

sp. teoretyczna
sala 328
15:oo
16:oo    
17:oo
18:oo
19:oo
Uwaga
Należy uwzględnić także: seminarium i wykłady fakultatywne.
1) - 12:30-14:00
Ostatnia aktualizacja 11 stycznia 2019 o 11.01.