Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

informatyka 2 st.: II rok

2018/01/24, 00:57:22
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo          
9:oo
10:oo
Obliczalność i złożoność
wykład
dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz


sala 209
11:oo
Mikroprzedsiębiorczość
wykład
dr Ewa Ignaciuk

+ matematyka 2 st.: II rok
sala 3
12:oo
Obliczalność i złożoność
ćwiczenia
mgr Grzegorz Madejski

gr. 1
sala 327
 
Matematyka dla informatyków
ćwiczenia
dr Maciej Dziemiańczuk

gr. 1
sala 137
Mikroprzedsiębiorczość
ćwiczenia
dr Ewa Ignaciuk

+ matematyka 2 st.: II rok
patrz uwagi 1)
sala 210
13:oo
14:oo
Matematyka dla informatyków
wykład
dr Maciej Dziemiańczuk


sala 3
Obliczalność i złożoność
ćwiczenia
mgr Grzegorz Madejski

gr. 2
sala 227
Mikroprzedsiębiorczość
ćwiczenia
dr Ewa Ignaciuk

+ matematyka 2 st.: II rok
patrz uwagi 1)
sala 210
15:oo
16:oo
Matematyka dla informatyków
ćwiczenia
dr Maciej Dziemiańczuk

gr. 2
sala 311
   
17:oo
18:oo  
19:oo
Uwaga
Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie
1) - zajęcia w 4 grupach