Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

modelowanie mat. 2 st.: II rok

2021/11/28, 03:10:51
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo        
Projekt zespołowy 2

dr Paweł Klinga

gr. 1
Projekt zespołowy 2

dr Rafał Lutowski

gr. 2
9.oo
10.oo
11.oo
12.oo
Równania różniczkowe fizyki matematycznej
wykład
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


 
13.oo
14.oo  
15.oo
Podstawy mikroprzedsiębiorczości
ćwiczenia
dr Ewa Ignaciuk


16.oo
Podstawy mikroprzedsiębiorczości
wykład
dr Ewa Ignaciuk

+matematyka 2 st.: II rok sp. finansowa+matematyka 2 st.: II rok sp. nauczycielska+matematyka 2 st.: II rok sp. teoretyczna
Równania różniczkowe fizyki matematycznej
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Tomasz Człapiński


patrz uwagi 1) Zajęcia w budynku PiA

sala 3041
17.oo  
18.oo  
19.oo
Uwaga
Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium magisterskie.
Fakultet: Mathematical methods of quantum information - termin będzie podany później.
1) - Zajęcia w budynku PiA
Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2021 o 11.59.