Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2018

matematyka: III rok

2018/06/22, 07:26:09
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo
Bazy danych
laboratorium
dr Rafał Lutowski

gr. 1
sala 29
Praktyka nauczania informatyki w szkołach
prak
dr Piotr Karwasz+dr Marek Hałenda+dr Paweł Klinga

nauczycielska
Bazy danych
wykład
dr Rafał Lutowski

+ mat. ekonom.: III rok
sala 2
   
9:oo
10:oo
Bazy danych
laboratorium
dr Rafał Lutowski

gr. 2
sala 29
Wykład z nauk humanistycznych
wykład
dr Sławomir Jędraszek

2I+3E+3M
patrz uwagi 1) 10:30-12:00 zajęcia do 11.04

sala 3
11:oo
12:oo    
Dydaktyka informatyki
laboratorium
dr Adrian Karpowicz

nauczycielska
sala 25
13:oo  
14:oo
15:oo
16:oo  
17:oo
18:oo
19:oo
Uwaga
Dodatkowo uwzględnić Seminarium licencjackie oraz wykłady fakultatywne
1) - 10:30-12:00 zajęcia do 11.04
Ostatnia aktualizacja: 6 czerwiec 2018 o 14:22