Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2021

matematyka: III rok

2021/01/27, 23:44:57
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.oo          
9.oo
Dydaktyka matematyki
wykład
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
link do zajęć
Technologia informacyjna
laboratorium
dr Adrian Karpowicz

sp. nauczycielska gr. 2
link do zajęć
10.oo
Algebra
ćwiczenia
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

gr. 2
link do zajęć
Technologia informacyjna
laboratorium
dr Adrian Karpowicz

sp. nauczycielska gr. 1
link do zajęć
11.oo
Dydaktyka matematyki
ćwiczenia
dr Agnieszka Demby

sp. nauczycielska
link do zajęć
Równania różniczkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

gr. 1
link do zajęć
12.oo
Algebra
ćwiczenia
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

gr. 1
link do zajęć
13.oo
Równania różniczkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

gr. 2
link do zajęć
Równania różniczkowe
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński


link do zajęć
Emisja głosu
ćwiczenia
dr Maria Faściszewska

sp. nauczycielska
patrz uwagi 1)13:30-14:50

14.oo  
15.oo
Algebra
wykład
prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki


link do zajęć
Analiza danych I
wykład
dr Adam Kwela

podstawowa
link do zajęć
   
16.oo
17.oo  
Analiza danych I
laboratorium
dr Adam Kwela

podstawowa
18.oo
Uwaga
Obowiązują wybrane przedmioty fakultatywne i seminarium licencjackie. (Terminy seminariów zostaną ustalone przez prowadzących).
Wykład ogólnoakademicki - zapisy przez portal studenta.
1) - 13:30-14:50
Ostatnia aktualizacja 12 stycznia 2021 o 8.41.