Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

matematyka: III rok

2018/01/24, 01:02:00
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo      
Równania różniczkowe
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

+ mat. ekonom.: III rok
sala 1
Algebra
ćwiczenia
dr hab. Błażej Szepietowski

gr. 1
sala 309
9:oo
10:oo
Równania różniczkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

gr. 1
sala 311
Analiza danych I
wykład
dr Adam Kwela

+ mat. ekonom.: III rok
sala 2
Emisja głosu
ćwiczenia
dr Grzegorz Kołodziej

nauczycielska
sala 328
Algebra
ćwiczenia
dr hab. Błażej Szepietowski

gr. 2
sala 309
11:oo
12:oo
Dydaktyka matematyki
wykład
dr Piotr Zarzycki

nauczycielska
sala 116
Równania różniczkowe
ćwiczenia
mgr Karolina Lademann

gr. 2
sala 227
Technologia informacyjna
laboratorium
dr Piotr Zarzycki

3M NA 2
sala 51
 
13:oo
14:oo
Algebra
wykład
dr hab. Błażej Szepietowski

+ mat. ekonom.: III rok
sala 2
 
Technologia informacyjna
laboratorium
dr Piotr Zarzycki

3M NA 1
sala 51
15:oo
16:oo
Analiza danych I
laboratorium
dr Adam Kwela

nienauczycielska
sala 39
Dydaktyka matematyki
ćwiczenia
dr Piotr Zarzycki

nauczycielska
sala 116
 
17:oo
18:oo    
19:oo
Uwaga
Dodatkowo uwzględnić Seminarium licencjackie oraz wykłady fakultatywne
Wykład ogólnoakademicki - zapisy przez portal studenta.