Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

mat. ekonom.: III rok

2017/11/17, 21:57:36
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo
Algebra
ćwiczenia
dr Michal Stukow

gr. 2
sala 310
 
Ekonometria
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz

gr. 2
sala 309
Równania różniczkowe
wykład
dr hab. prof. UG Henryk Leszczyński

matematyka: III rok +
sala 1
 
9:oo
10:oo
Algebra
ćwiczenia
dr Michal Stukow

gr. 1
sala 310
Ekonometria
laboratorium
dr Aleksandra Nowel

gr. 1
sala 51
Analiza danych I
wykład
dr Adam Kwela

matematyka: III rok +
sala 2
 
11:oo
12:oo
Analiza danych I
laboratorium
dr Adam Kwela

gr. 2
sala 39
Równania różniczkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

gr. 1
sala 311
Ekonometria
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz

gr. 1
patrz uwagi 1)
sala 47
Równania różniczkowe
ćwiczenia
dr Danuta Jaruszewska-Walczak

gr. 2
sala 311
13:oo
14:oo
Ekonometria
wykład
dr Aleksandra Nowel


sala 227
Algebra
wykład
dr hab. Błażej Szepietowski

matematyka: III rok +
sala 2
 
15:oo
16:oo
Ekonometria
laboratorium
dr Aleksandra Nowel

gr. 2
sala 51
Analiza danych I
laboratorium
dr Adam Kwela

gr. 1
sala 39
17:oo
18:oo    
19:oo
Uwaga
Należy dodatkowo uwzględnić przedmiot fakultatywny i seminarium licencjackie.
Wykład ogólnoakademicki - zapisy przez portal studenta.
1) - 12:00-13:30