Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2014

informatyka: II rok

2015/05/26, 01:16:10
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo      
Aplikacje bazodanowe
wykład
dr Robert Fidytek


sala 2
Systemy operacyjne
laboratorium
dr Tomasz Borzyszkowski

gr. 3
sala 110
9:oo
10:oo
Algorytmy i struktury danych
wykład
dr Paweł Pączkowski


sala 2
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
mgr inż. Anna Nenca

gr. 4
sala 29
Projektowanie języków XML
laboratorium
dr Karol Horodecki

gr. 1
sala 210
Systemy operacyjne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński

gr. 2
sala 110
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 2
sala 110
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Grzegorz Madejski

gr. 4
sala 210
Systemy operacyjne
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


sala 209
11:oo
12:oo
Rachunek prawdopodobieństwa
ćwiczenia
dr hab. Grzegorz Krzykowski

gr. 1
sala 52
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński

gr. 1
sala 210
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Grzegorz Madejski

gr. 3
sala 109
Rachunek prawdopodobieństwa
ćwiczenia
dr hab. Grzegorz Krzykowski

gr. 2
sala 328
Systemy operacyjne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński

gr. 4
sala 110
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 2
sala 210
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 3
sala 110
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
mgr inż. Anna Nenca

gr. 1
sala 29
Rachunek prawdopodobieństwa
ćwiczenia
dr hab. Grzegorz Krzykowski

gr. 4
sala 51
Projektowanie języków XML
wykład
dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz


sala 2
13:oo
14:oo  
Rachunek prawdopodobieństwa
wykład
dr hab. Grzegorz Krzykowski


sala 2
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 4
sala 210
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Grzegorz Madejski

gr. 2
sala 51
Rachunek prawdopodobieństwa
ćwiczenia
dr hab. Grzegorz Krzykowski

gr. 3
sala 310
 
15:oo
16:oo
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński

gr. 3
sala 39
Systemy operacyjne
laboratorium
dr inż. Jerzy Skurczyński

gr. 1
sala 110
 
17:oo
18:oo  
19:oo