Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2015

informatyka: II rok

2015/11/28, 10:27:54
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo  
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Iwona Krzyżanowska

gr. 4
sala 227
Język angielski
lektorat
mgr Piotr Andrzejewski

2I gr. A79
patrz uwagi 1)
sala 122
Język angielski
lektorat
mgr Henryk Grzelczak

2I gr. A78
sala 311
Programowanie obiektowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 2
patrz uwagi 2)
sala 51
Architektura komputerów
laboratorium
dr hab. prof. UG Piotr Szuca

gr. 5
sala 51
9:oo
10:oo
Algorytmy i struktury danych
wykład
dr Paweł Pączkowski


sala 2
Analiza matematyczna
wykład
dr Piotr Karwasz


sala 2
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 4
sala 39
Programowanie obiektowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 1
sala 109
 
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 5
sala 109
Architektura komputerów
laboratorium
dr hab. prof. UG Piotr Szuca

gr. 4
sala 51
11:oo
Język angielski
lektorat
mgr Piotr Andrzejewski

2I gr. A79
sala 302
12:oo
Język angielski
lektorat
mgr Henryk Grzelczak

2I gr. A77
sala 309
Język angielski
lektorat
mgr Irena Janicka

2I gr. A80
sala 311
Architektura komputerów
wykład
dr hab. prof. UG Piotr Szuca


sala 2
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Iwona Krzyżanowska

gr. 3
sala 328
Programowanie obiektowe
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 4
sala 39
Język angielski
lektorat
mgr Piotr Andrzejewski

2I gr. A79
sala 302
Język angielski
lektorat
mgr Irena Janicka

2I gr. A80
sala 311
Programowanie obiektowe
wykład
dr Tomasz Borzyszkowski


sala 2
13:oo
Język angielski
lektorat
mgr Irena Janicka

2I gr. A80
sala 311
14:oo
Język angielski
lektorat
mgr Henryk Grzelczak

2I gr. A78
sala 309
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz

gr. 1
sala 310
Architektura komputerów
laboratorium
dr hab. prof. UG Piotr Szuca

gr. 3
sala 51
Programowanie obiektowe
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 5
sala 137
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
mgr Maciej Dziemiańczuk

gr. 2
sala 29
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński

gr. 1
sala 51
Programowanie obiektowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 3
sala 137
Język angielski
lektorat
mgr Henryk Grzelczak

2I gr. A77
sala 309
Architektura komputerów
laboratorium
dr hab. prof. UG Piotr Szuca

gr. 2
sala 51
15:oo
16:oo  
Architektura komputerów
laboratorium
dr hab. prof. UG Piotr Szuca

gr. 1
sala 51
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
mgr Maciej Dziemiańczuk

gr. 3
sala 29
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz

gr. 2
sala 309
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Aleksandra Grzegorek

gr. 5
sala 52
 
17:oo
18:oo      
19:oo
Uwaga
WF - zapisy przez portal studenta
1) - 8:00-9:30
2) - 8:15-9:45