Plan zajęć


Pracownia
Komputerowa
PK 2008-2017

informatyka: II rok

2017/08/19, 16:45:56
- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:oo    
Projektowanie języków XML
wykład
dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz


sala 2
Aplikacje bazodanowe
wykład
dr Robert Fidytek


sala 1
 
9:oo
10:oo
Inżynieria oprogramowania
laboratorium
dr Emilia Lubecka

2I 1+2I 2
patrz uwagi 1)
sala 110
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Grzegorz Krzykowski

gr. 4
sala 25
Inżynieria oprogramowania
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

2I 3+2I 4
patrz uwagi 1)
sala 29
Projektowanie języków XML
laboratorium
dr Karol Horodecki

gr. 2
sala 109
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 4
sala 25
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 2
sala 110
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Grzegorz Madejski

gr. 3
sala 29
 
11:oo
12:oo
Analiza matematyczna
wykład
dr Piotr Karwasz


sala 2
Algorytmy i struktury danych
wykład
dr Paweł Pączkowski


sala 1
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Paweł Pączkowski

gr. 2
sala 29
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr hab. prof. UG Paweł Żyliński

gr. 3
sala 51
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
dr Robert Fidytek

gr. 1
sala 110
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Grzegorz Madejski

gr. 4
sala 25
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Piotr Karwasz

gr. 2
sala 47
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Ewa Kozłowska-Walania

gr. 1
sala 327
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
mgr inż. Anna Nenca

gr. 3
sala 109
13:oo
14:oo
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
wykład
dr hab. prof. UG Grzegorz Krzykowski


sala 1
Inżynieria oprogramowania
wykład
dr Emilia Lubecka


patrz uwagi 2)
sala 1
 
Algorytmy i struktury danych
laboratorium
dr Maciej Dziemiańczuk

gr. 1
sala 39
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Ewa Kozłowska-Walania

gr. 3
sala 327
Aplikacje bazodanowe
laboratorium
mgr inż. Anna Nenca

gr. 4
sala 109
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Grzegorz Krzykowski

gr. 2
sala 29
15:oo
Wykład z nauk humanistycznych
wykład
dr Sławomir Jędraszek


patrz uwagi 3)
sala 2
16:oo
Projektowanie języków XML
laboratorium
mgr Cezary Walczak

gr. 1
sala 109
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Grzegorz Krzykowski

gr. 3
sala 25
 
Analiza matematyczna
ćwiczenia
dr Ewa Kozłowska-Walania

gr. 4
sala 327
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
ćwiczenia
dr hab. prof. UG Grzegorz Krzykowski

gr. 1
sala 25
17:oo  
18:oo    
19:oo
Uwaga
1) - grupy na zmianę co dwa tygodnie
2) - zajęcia co dwa tygodnie
3) - zajęcia do 5.04