Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2024-04-27
2024-04-18 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

uwaga: seminarium dr Hanna Furmańczyk, odbędzie się 25.04 zdalnie, Teams
A. Borzyszkowski