Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2024-03-03
2024-02-22 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min.

Studia I stopnia, 1 rok

Język angielski gr. A/609/24C2: mgr Izabela Mai, zajęcia są odwołane, sposób odrobienia zostanie ustalony w późniejszym terminie

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski