Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-10-08
2023-09-28 22:10:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min. tj. trzech godz. lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Wykład Algorytmiczna teoria grafów odbędzie się w podanym wymiarze w czasie 8 zjazdów.

Studia I stopnia, 3 rok

Zajęcia dla 3 roku odbywać się będą w tym samym zakresie godzinowym, jednak dobór zajęć będzie różny w zależności od zjazdu.

Studia II stopnia, 1 rok

Zajęcia Pakiety matematyczne w dniu 5.XI nie odbędą się.

Studia II stopnia, 2 rok

Zajęcia Pakiety matematyczne w dniu 5.XI nie odbędą się.
A. Borzyszkowski