Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-10-07
2023-09-28 22:09:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min. tj. trzech godz. lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Wykład Matematyka dyskretna odbędzie się w podanym wymiarze w czasie 8 zjazdów.

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Zajęcia dla 3 roku odbywać się będą w tym samym zakresie godzinowym, jednak dobór zajęć będzie inny w zależności od zjazdu.

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski