Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-05-07
2023-04-27 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

uwaga: zajęcia niedzielne 3 roku odbędą się w sobotę 27.05 br.

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski