Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-03-04
2023-02-23 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

uwaga: Wykład Zaawansowane języki skryptowe nie odbędzie się 11.03, ćwiczenia gr. 1 będą w tym dniu skrócone

Studia I stopnia, 2 rok

uwaga: Wykład Teoretyczne podstawy informatyki odbędzie się w 8 zjazdach w czasie odpowiednio przedłużonym

Studia I stopnia, 3 rok

uwaga: Wykład Optymalizacja kombinatoryczna odbędzie się w 8 zjazdach w czasie odpowiednio przedłużonym

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski