Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-11-05
2022-10-27 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Laboratorium z algorytmicznej teorii grafów zostanie odrobione w terminie późniejszym.

Studia I stopnia, 3 rok

Zajęcia w podanych godzinach odbywać się będą do dnia 19 listopada.

Studia II stopnia, 1 rok

Zajęcia przedmiotu grafowe bazy danych nie odbędą się w dniu 26 listopada.

Studia II stopnia, 2 rok

Zajęcia przedmiotu grafowe bazy danych nie odbędą się w dniu 26 listopada.

A. Borzyszkowski