Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-10-23
2022-10-13 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Wykład Algorytmiczna teoria grafów nie odbędzie się w dniu 27 listopada.

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Grupy wyznaczone są przez lektorat: gr. 1=gr. A/179/22C1, gr. 2=gr. A/780/22B1B2

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski