Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-05-14
2022-05-05 10:00:00

Zajęcia studiów licencjackich, zgodnie z zarządzeniem Rektora, odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcia studiów magisterskich odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Uwaga: dodatkowe seminarium dr inż. A. Mirakowskiego w piątek 13 maja, godz., Teams

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski