Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-10-23
2021-10-14 10:00:00

Zajęcia 1 roku studiów licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcie wszystkich starszych lat odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Zajęcia z przedmiotu Sieci komputerowe odbywać się będą w dniach: 9/10, 23/10, 6/11, 4/12, 8/01, 15/01, 29/01 oraz 18/12 tylko dwie godz.

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski