Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-10-10
2021-10-02 11:41:00

Zajęcia 1 roku studiów licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcie wszystkich starszych lat odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Zajęcia z przedmiotu Sieci komputerowe odbywać się będą w dniach: 10/10, 24/10, 14/11, 5/12, 19/12 po dwie godz.

Studia II stopnia, 1 rok

Grupy wyznaczone są przez lektorat: gr. 1=gr. A/197/21, gr. 2=gr. A/196/21
Wykład "ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie" odbędzie się 5.12 w godz. 15:15—18:30

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski