Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-04-11
2021-04-01 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

Link do wykładu humanistycznego w dniu 11 IV, niedziela (studia niestacjonarne, magisterskie), godziny 11.30-13.00

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


 


 


 

A. Borzyszkowski