Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-02-27
2021-02-19 22:17:00
Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-02-27

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski