Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-04-13
2019-04-04 12:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:15—11:30, Język angielski, A/086/19, mgr Zbigniew Wałowski,  sala 309.  A/085/19, mgr Andrzej Szabała, sala 310
 • 12:00—13:30, Algorytmiczna teoria grafów, wykład, dr Hanna Furmańczyk, audytorium 1
 • 13:45—15:15, Algebra liniowa, wykład, dr Piotr Karwasz, audytorium 1
 • 15:30—17:00, Algebra liniowa, ćwiczenia, gr.A, dr Piotr Karwasz, sala 209
 • 17:15—18:45, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr.A, mgr Mateusz Miotk, sala 109
 • 15:30—17:00, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr.B, mgr Mateusz Miotk, sala 109
 • 17:15—18:45, Algebra liniowa, ćwiczenia, gr.B, dr Piotr Karwasz, sala 52


Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, wykład, dr Arkadiusz Mirakowski, audytorium 2
 • 10:30—12:45, Sieci komputerowe, laboratorium, gr.1, dr Adam Kostulak, lab. 25
 • 13:15—15:30, Techniki internetowe, laboratorium, gr.1, dr Arkadiusz Mirakowski, lab. 109
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, laboratorium, gr.2, dr Arkadiusz Mirakowski, lab. 110
 • 13:15—15:30, Sieci komputerowe, laboratorium, gr.2, dr inż. Jerzy Skurczyński, lab. 25
 • 15:45—18:00, Sieci komputerowe, wykład, dr inż. Jerzy Skurczyński, audytorium 1


Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:15—10:30, Serwery baz danych, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., sala 210
 • 10:45—13:00, Serwery baz danych, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., lab. 39
 • 13:30—15:00, Seminarium licencjackie, dr Włodzimierz Bzyl, sala 227, dr Adam Kostulak, sala 110
 • 15:15—18:30, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład+ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., sala 227


Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:15—9:45, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., audytorium 1
 • 10:00—11:30, Programowanie funkcyjne, laboratorium, gr.H1, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., lab. 109
 • 8:15—9:45, Logika dla informatyków, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, sala 209
 • 10:00—11:30, Logika dla informatyków, laboratorium, gr.L1+L2, dr Andrzej Borzyszkowski, lab. 51
 • 11:45—13:15, Język angielski, A/167/18, mgr Zbigniew Wałowski,  sala 209, A/043/18, mgr Andrzej Szabała, sala 310
 • 13:45—15:15, Seminarium magisterskie, dr hab. Paweł Żyliński, prof. nadzw., sala 310, dr Hanna Furmańczyk, sala 309, dr Andrzej Borzyszkowski, sala 327
 • 13:45—15:15, Zaawansowane algorytmy, ćwiczenia, gr.2, dr Maciej Dziemiańczuk, sala 210
 • 15:30—17:10, Algorytmy kombinatoryczne, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., audytorium 2
 • 17:20—19:00, Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., sala 25


Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:15—9:45, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., audytorium 1
 • 8:15—9:45, Logika dla informatyków, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, sala 209
 • 10:00—11:30, Logika dla informatyków, laboratorium, gr.L1+L2, dr Andrzej Borzyszkowski, lab. 51
 • 11:45—13:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, gr.H2, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., lab. 109
 • 11:45—13:15, Seminarium magisterskie, dr Włodzimierz Bzyl, sala 52
 • 13:45—15:15, Seminarium magisterskie, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., sala 328, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw., sala 311
 • 15:30—17:10, Algorytmy kombinatoryczne, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., audytorium 2
 • 17:20—19:00, Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. nadzw., sala 25
A.Borzyszkowski