Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-03-17
2019-03-11 20:13:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok


Studia I stopnia, 2 rok

Uwaga: co drugi tydzień odbywać się będą wyłącznie wykłady, a co drugi ćwiczenia zawsze po 2 godziny


Studia I stopnia, 3 rok


Studia II stopnia, 1 rok

Uwaga: Zajęcia z mikroprzedsiębiorczości będą odbywać się w wymiarze 4 godz przez pięć zjazdów w terminach:
gr. A: 24.02, 03.03, 17.03, 24.03, 12.05 w godz. popołudniowych
gr. B: 07.04, 14.04, 28.04, 26.05, 02.06 w godz. porannych


Studia II stopnia, 2 rok

A.Borzyszkowski